Prilikom svakog stresa narušava se psihička i fizička ravnoteža u organizmu; organizam se puni emocijama i nervnom napetošću, koja raste i akumulira se ukoliko se stres ne ukloni (to liči na ekspres lonac pod pritiskom). Ako nađemo ventil i smanjimo tu napetost i pritisak, lakše se možemo vratiti u svoju uobičajenu ravnotežu.


Dokle god je čovek u stanju da se vrati u svoju uobičajenu psiho-fizičku ravnotežu posle neke traume, odnosno događaja, koji naruši tu ravnotežu, ostaće zdrav. Zbog toga je važno da se što pre smirimo, opustimo i na taj način vratimo narušenu harmoniju u samom sebi.