Svi koji telefonom zakažu razgovor, konsultaciju ili pregled primaju se tačno u zakazano vreme. To vreme je rezervisano samo za njih i najčešće je dovoljno 45 – 60 minuta da bi se došlo do suštine problema.

Psihijatar ne insistira da dobije odgovor na sva pitanja koja ga interesuju, nego samo na ona na koja je čovek trenutno u stanju da odgovori. U zavisnosti od poverenja koje osoba postepeno stiče u lekara, ona je kasnije u stanju da kaže i ono što u početku nije mogla. Prema tome, u zabludi su oni koji misle da će psihijatar nastojati da „iscedi iz čoveka najintimnije detalje iz njegovog života“, što kod većine ljudi budi strah.

Psihijatar pokušava da u svakoj osobi prvenstveno vidi čoveka sa vrlinama i manama, da ga što bolje razume, bez brzoplete osude za bilo šta što mu je ta osoba poverila.

U prvom razgovoru sa psihijatrom akcenat se stavlja na sagledavanje najvažnijih faktora koji su doveli do nastanka problema. Dalje se, po potrebi, nastavlja osnovna ili proširena dijagnostika. Ako je nekom potrebno lečenje i ako se ta osoba složi sa planom lečenja, odmah se započinje sa lečenjem. Ukoliko neko ne želi odmah da pristupi lečenju, psihijatar će dati svoje mišljenje i predlog šta je potrebno učiniti u vezi zdravstvenog problema zbog kojeg se javio. Nekima je potrebno izvesno vreme da prihvate predloženo lečenje i mogu se javiti naknadno kada budu spremni.