Ima mnogo faktora koji mogu izazvati stres. Najčešći izazivači stresa su psihičke prirode. Tada govorimo o tzv. psihoemocionalnom stresu. Međutim, stres mogu izazvati i fizički faktori, kao što je, na primer, buka iznad 60 decibela, ili izloženost organizma jakoj hladnoći. Socijalni faktori takođe mogu izazvati stres (npr. izbeglištvo, nezaposlenost). Sve ono što može izazvati stres naziva se – stresor.

Kada govorimo o potencijalnim faktorima stresa – stresorima, najčešće mislimo na neki događaj ili situaciju, koji doživljavamo kao agresiju, pretnju, opasnost, pritisak ili stegu. Takođe, svako uskraćivanje nečega do čega nam je stalo, razočarenje, nezadovoljstvo, poniženje, kao i svako iznuđivanje, mogu kod pojedinaca izazvati stres.

Savremeni život pred nas stavlja sve više zahteva koji prevazilaze naše sposobnosti adaptacije i zato sve više raste broj osoba koje su pod stresom i koje trpe negativne posledice stresa.

Reakcija na iste stresore, nije ista kod svakog čoveka

Svaki organizam pokušava da se prilagodi na delovanje stresora i reagovaće u zavisnosti od prirode i intenziteta doživljenog šoka, ozbiljnosti situacije i, naročito, od važnosti koju joj pridaje naš razum. Veoma je važno kako neko interpretira neki događaj. Neki ljudi reaguju burno na mnoge neprijatne događaje, tumače ih često kao nekakvu katastrofu koja se okomila na njih, pomišljaju da su baksuzi, gubitnici itd. Neki, nasuprot tome, veoma mirno reaguju i u najtežim životnim nevoljama, ne smatraju to nesrećama koje se samo njima događaju, prihvataju sve što im život donese, očekuju da će im život opet doneti i nešto lepo. Takvi ljudi su bolje zaštićeni od stresa – najviše zahvaljujući svojim dobrim genima. Oni imaju više snage i sposobnosti da adekvatno reaguju na svaku nevolju koja ih zadesi, u stanju su da o svemu dobro razmisle, da sve sagledaju relativno mirno, realno, da se snađu, ponekad čak da pronađu novi smisao života.

Možemo zaključiti da reakcija na stres zavisi od puno faktora, a najviše od same ličnosti – od njene psihofizičke konstitucije, prirode, nasleđenih sklonosti. Takođe zavisi od uzrasta, vaspitanja, trauma iz detinjstva, od trenutnog zdravstvenog stanja i od delatnosti koju obavljamo (neka zanimanja su ugroženija stresom).