Kliknite ovde ukoliko želite da popunite upitnik i da vam se automatski izračuna broj poena.

Upitnik sadrži dvadeset grupa konstatacija (obeleženih brojevima od 1 do 20) koje se odnose na naše zdravlje. Pri ispunjavanju upitnika treba odabrati samo jednu ponuđenu konstataciju, od nekoliko koje se nude (a,b,c,d…). Svakoj konstataciji odgovara određeni broj poena.

poeni

1

a. Nisam razdražljiviji nego inače

b. Brže se razljutim nego inače

c. Stalno sam razdražljiv

d. Sve što me obično ljutilo uopšte me se više ne tiče

_

0

1

2

3

2

a. Nisam naročito nezadovoljan u životu

b. Većinom mi je dosadno u životu

c. Više me ništa ne raduje kao pre

d. Uopšte mi više ništa ne čini zadovoljstvo

e. Ničim nisam zadovoljan (sa svime sam nezadovoljan)

_

0

1

1

2

3

3

a. Nisam naročito pesimističan ili obeshrabren u pogledu svoje budućnosti

b. Obeshrabren sam u pogledu svoje budućnosti

c. Mislim da nemam šta da očekujem u budućnosti

d. Mislim da se više nikad neću osloboditi svojih briga

e. Mislim da moja budućnost izgleda beznadežno i da se moj položaj neće poboljšati

_

0

1

2

2

3

4

a. Nisam tužan, ni potišten

b. Potišten sam duže od 2 nedelje, ili: tužan sam duže od 2 nedelje

c. Stalno sam potišten, ili: uvek sam tužan i ne mogu protiv toga ništa da učinim

d. Toliko sam tužan ili nesrećan da mi to nanosi bol

e. Toliko sam tužan ili nesrećan da to više ne mogu izdržati

_

0

1

2

2

3

5

a. Nemam osećaj da sam neuspešan

b. Imam osećaj da sam neuspešan više nego drugi ljudi

c. Mislim da sam ostvario malo onoga što ima smisla ili vrednosti

d. Kada posmatram svoj život ne vidim ništa osim promašaje

e. Mislim da sam sasvim neuspešan

_

0

1

2

2

3

6

a. Spavam isto tako dobro kao i obično

b. Previše spavam

c. Imam teškoće da zaspim

d. Ujutro se budim umorniji nego inače

e. Budim se 1-2 sata ranije nego inače i teško ponovo zaspim

f. Ne mogu da zaspim tokom većeg dela noći

g. Svakog jutra se vrlo rano budim i ne mogu da spavam više od 5 sati

_

0

1

1

1

2

3

3

7

a. Moj apetit nije lošiji nego obično

b. Previše jedem

c. Nemam više tako dobar apetit kao obično

d. Moj apetit je sada mnogo lošiji

e. Više uopšte nemam apetit

_

0

1

1

2

3

8

a. Nisam izgubio na težini

b. Izgubio sam na težini više od 2 kg.

c. Izgubio sam na težini više od 4 kg.

d. Izgubio sam na težini više od 7 kg.

_

0

1

2

3

9

a. Radim lako kao i pre

b. Potreban mi je dodatan napor da se latim nekog posla

c. Ne radim više tako dobro kao obično

d. Teško mi je da se prihvatim bilo kakvog posla

e. Nesposoban sam da obavim i najmanji posao

_

0

1

1

2

3

10

a. Nisam primetio nikakvu promenu u mojim seksualnim interesima

b. Interesujem se za seks manje nego obično

c. Mnogo manje me zanima seks

d. Izgubio sam svaki interes za seks

_

0

1

2

3

11

a. Moje zdravlje me ne zaokuplja više nego obično

b. Veoma me zaokupljaju razne telesne tegobe

c. Moje telesne tegobe me toliko uznemiravaju da teško mogu da mislim na bilo šta drugo

d. Moje telesne tegobe me potpuno zaokupljaju

_

0

1

2

3

12

a. Ne osećam se naročito krivim

b. Vrlo često smatram sebe lošim ili bezvrednim

c. Osećam se krivim

d. Gotovo uvek smatram sebe lošim ili bezvrednim

e. Smatram sebe vrlo lošim ili bezvrednim

_

0

1

2

2

3

13

a. Nisam razočaran sobom

b. Razočaran sam samim sobom

c. Ne sviđam se samom sebi

d. Ne podnosim samog sebe

e. Mrzim samog sebe

_

0

1

1

2

2

14

a. Nemam utisak da sam gori od drugih ljudi

b. Vodim računa o sopstvenim zabludama i manama

c. Prebacujem sebi za sve što nije u redu

d. Mislim da imam mnogo ružnih mana

_

0

1

2

2

15

a. Ne plačem više nego obično

b. Plačem češće nego obično

c. Plačem sada skoro sve vreme i ne mogu prestati da plačem

d. Čak i kad bih hteo, sada više ne mogu da plačem kao što sam mogao ranije

_

0

1

2

3

16

a. Nisam izgubio interes za druge ljude

b. Interesujem se manje nego obično za druge ljude

c. Izgubio sam gotovo sav interes za druge ljude i malo s njima saosećam

d. Izgubio sam sav interes za druge ljude, potpuno sam ravnodušan prema njima

_

0

1

2

3

17

a. Mogu se odlučiti za nešto isto tako lako kao i obično

b. Sada imam manje samopouzdanja i pokušavam da izbegnem donošenje odluka

c. Više uopšte ne mogu doneti odluku a da mi pritom neko ne pomogne

d. Više uopšte ne mogu doneti nikakvu odluku

_

0

1

2

3

18

a. Ne izgledam lošije nego obično

b. Bojim se da izgledam ostarelo ili neugledno

c. Čini mi se da u sve većoj meri izgledam ostarelo ili neugledno

d. Imam utisak da delujem odvratno

_

0

1

2

3

19

a. Nemam utisak da zaslužujem kaznu

b. Verujem da bi mi se moglo dogoditi nešto loše

c. Imam utisak da ću sada ili uskoro biti kažnjen

d. Mislim da zaslužujem da budem kažnjen

e. Želim da budem kažnjen

_

0

1

2

3

3

20

a. Ne pomišljam da dignem ruku na sebe

b. Ponekad pomislim da ću dići ruku na sebe, ali to neću učiniti

c. Mislim da bi bilo bolje da sam mrtav

d. Imam tačne planove kako da počinim samoubistvo

e. Mislim da bi za moju porodicu bilo bolje da sam mrtav

f. Ubio bih se kad bih mogao

_

0

1

2

2

2

3

Nakon ispunjavanja upitnika treba sabrati sve poene.
Rezultati, koji se dobiju sabiranjem svih poena, su samo orijentacioni i ne mogu zameniti detaljan psihijatrijski pregled:
Zbir od 0-3 poena – verovatno niste depresivni
Zbir od 4-9 poena – možda proživljavate laku depresiju
Zbir od 10-16 poena – verovatno imate laku depresiju
Zbir od 17-29 poena – verovatno imate srednje tešku (umerenu) depresiju
Zbir od 30-39 poena – verovatno imate tešku depresiju
Zbir preko 40 poena – verovatno imate vrlo tešku depresiju

Napomena: S obzirom da je ovo upitnik koji samo orijentaciono ukazuje na prisustvo ili odsustvo depresije, ne treba da se uplašite čak ni ako je vaš zbir poena vrlo velik. Osim toga, danas se i mnoge vrlo teške depresije mogu lečiti ambulantno.
Ukoliko posle ispunjavanja upitnika želite da zakažete pregled (razgovor) u našoj ordinaciji, dobro bi bilo da odštampate ispunjeni upitnik i ponesete ga sa sobom.