Još uvek postoje zablude i predrasude u vezi psihijatrije, ali ih je sve manje. Savremeni čovek se javlja za pomoć psihijatru ne samo zbog duševnih bolesti, već, sve češće, zbog stresova koje doživljava u porodici, na radnom mestu i u svome okruženju, zbog teškoća u komunikaciji sa drugim ljudima, neprilagođenosti, kao i zbog raznih emocionalnih problema. U mnogim razvijenim zemljama posete psihijatru se smatraju pozitivnim odnosom prema svome psihičkom zdravlju, čak te osobe ponekad imaju prednost pri zapošljavanju.

Kada bi se nabrojali svi razlozi zbog kojih se ljudi u današnje vreme javljaju psihijatru bilo bi potrebno bar nekoliko stranica ovakvog teksta. Što se tiče duševnih bolesti, one u savremenoj psihijatriji više nisu bauk; ako lečenje počne na vreme, one se najčešće uspešno saniraju. Ima puno ljudi sa dijagnozom najtežih duševnih bolesti, koji su uz pomoć savremenih metoda lečenja proživeli svoj život sasvim dobro i uspeli da zasnuju porodice sa potomstvom, da budu vrhunski stručnjaci, cenjeni i prihvaćeni od okoline i društva.