Kod akutnog stresa, kada je situacija urgentna,  aktivira se simpatički deo vegetativnog nervnog sitema i srž nadbubrežne žlezde, iz koje se izlučuje u krv adrenalin (hormon urgentnosti i budnosti kod životinja i ljudi, koji priprema organizam za aktivno i agresivno reagovanje).

Kod hroničnog stresa, kada je situacija manje urgentna ali se ponavlja, aktivira se  češće  parasimpatički deo vegetativnog nervnog sistema, sistem hipofizne žlezde i kora nadbubrežne žlezde, iz koje se izlučuje u krv kortizol (hormon inhibitor, koji više priprema organizam na pasivnost, koči neke metaboličke procese i slabi imunološke reakcije).

U nekim hroničnim stresnim stanjima izlučuje se i previše kortizola i previše adrenalina. Višak adrenalina negativno utiče na kardiovaskularni sistem i cerebrovaskularni sistem, a višak kortizola negativno utiče na imunitet, na kožu, na mozak, na zglobove i na organe za varenje.

Reakcija na stresore uvek podrazumeva pojavu neprijatnih emocija, nadražaj simpatikusa ili parasimpatikusa i lučenje hormona stresa, što sve zajedno predstavlja jedno “vanredno stanje”  u organizmu.  Bez obzira kakav je odgovor organizma (aktivan ili pasivan), u organizmu je narušena uobičajena psihofizička ravnoteža i takvo stanje, ako je suviše intenzivno ili se puno puta uzastopno ponavlja, može dovesti do simptoma psihičke i telesne patnje i do oštećenja pojedinih organa i organskih sistema.

Za nastajanje hroničnog stresa, više od nekog neprijatnog događaja, važna je celokupna atmosfera u kojoj pojedinac živi i radi, odnosno kako doživljava okolnosti i okolinu oko sebe, kao i samog sebe u takvoj sredini. Ako, na primer, doživljavamo hroničnu (uzastopno ponavljajuću, dugotrajnu) neprijatnost sa svojim šefom, to postaje hronični stres s neprijatnim emocijama, koje preko vegetativnog nervnog sistema i endokrinog sistema negativno deluju na funkcionisanje raznih organa i organskih sistema. Na organima i organskim sistemima prvo se javljaju funkcionalni poremećaji, a zatim, postepeno i neprimetno, mogu nastati i oštećenja nekih tkiva.