Prvo se moramo što bolje upoznati sa prirodom i funkcionisanjem stresa, kao i sa medicinskim postupcima u lečenju stresa (brošure, članci, knjige, predavanja, radio i TV emisije)

Pošto se dovoljno informišemo o stresu, treba da ustanovimo da li smo možda i sami pod stresom,  da li imamo  neke simptome stresa, ili neke psihičke i telesne smetnje koje su u vezi sa stresom.

Najvažnija pitanja za otkrivanje da li smo pod stresom, na koja moramo odgovoriti sami, ili uz pomoć onih koji nas najbolje poznaju:

  • da li osećamo veći zamor nego pre?
  • da li se nerviramo više nego pre?
  • da li smo stalno u nekoj strepnji?
  • da li imamo neke poremećaje sna?
  • da li smo pretežno neraspoloženi?
  • da li imamo manje energije nego pre?
  • da li imamo neke probleme sa organima za varenje, ili kardiovaskularnim sistemom, ili neke  poremećaje na drugim organima za koje nije nađeno organsko oštećenje?

 

Ako je na većinu ovih pitanja odgovor pozitivan, postoji velika verovatnoća da smo pod stresom i tada se treba javiti stručnjaku koji poznaje problematiku stresa radi preciznije dijagnostike stresa. Ako je odgovor na ova pitanja negativan, to još ne znači da nismo pod stresom. Takođe, to ne znači da nismo izloženi stresu i može se dogoditi da se stres  pojavi posle izvesnog vremena.

Za analizu izloženosti stresu, odnosno da li smo kandidati za stres potrebna su suptilnija ispitivanja i detaljniji upitnici (koji se mogu naći u priručnicima za stres). Tu spada iskrena analiza sopstvenog emotivnog stanja, ponašanja i reakcija, kao i otkrivanje  eventualnog dugotrajnog nezadovoljstva, briga, frustracija, razočarenja, ponižavanja i slično. Treba dobro  upoznati samog sebe i uočiti sve ono što nas uznemirava. Stresne situacije su često naizgled beznačajne , tako da na njih ni ne obraćamo pažnju.

Naročito treba obratiti pažnju na svoje slabosti, jer mnogi stresovi dolaze od nas samih, od našeg neprilagođenog reagovanja, ponašanja, stavova i mišljenja. To upoznavanje sebe će nas učiniti mentalno jačim i uravnoteženijim. Ako  analizu samog sebe ne možemo sami da uradimo, u tome  takođe može da nam pomogne stručnjak koji poznaje problematiku stresa.