dr Dušan Damjanović
dr Dušan Damjanović, specijalista psihijatar

Dr Dušan Damjanović rođen je u Beogradu 1949.godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu, a studije medicine u Beogradu. Kraće vreme radio je u zrenjaninskoj bolnici, a zatim u Psihijatrijskoj bolnici na Rabu, gde je, posle završene specijalizacije psihijatrije, bio šef odeljenja za akutne psihoze. Postdiplomske studije iz psihoterapije pohađao je u Zagrebu, na Klinici Rebro.

Petogodišnju edukaciju iz analitičke psihoterapije završio je kod Prof.dr Eduarda Klajna i Prof.dr Ljiljane Moro, priznatih psihoterapeuta na prostorima bivše Jugoslavije. 1991. godine otvorio je prvu privatnu psihijatrijsku ordinaciju u Novom Sadu. 2004. i 2005. godine radio je u Dispanzeru za mentalno zdravlje u Novom Sadu.

Najviše se specijalizovao za lečenje neuroza, depresija, psihoza i stresnih stanja.