Razgovori (konsultacije) sa doktorom Damjanovićem o zaštiti od stresa preko video poziva
(Vibera ili Skype-a).

Konsultacije su namenjene psihički zdravim osobama koje su u znatnoj meri izložene stresu ili
su već pod stresom i već imaju simptome koji su posledica stresa.

Konsultacije mogu biti jednokratne, višekratne i povremene (u zavisnosti od problema koje
osoba želi da reši) i podrazumevaju dijagnostiku stresa, savete i uputstva kako treba postupiti u
pojedinim slučajevima stresa, kako smanjiti stres i izbeći njegove štetne posledice. Kod ozbiljnije
ugroženosti stresom u obzir dolazi i medikamentozna terapija.

Postoji mogućnost da osoba koja je pod stresom, posle razgovora sa doktorom, u našoj
ordinaciji, nauči autogeni trening, jednu od najboljih metoda za jačanje ličnosti i zaštitu od
stresa.

Sve što je pomenuto u vezi stresa proističe iz dugogodišnjeg rada dr Damjanovića sa osobama
koje su imale probleme sa stresom. Doktor se već više od 30 godina bavi proučavanjem stresa i
primenom antistres terapije u borbi protiv stresa.

Pre nego što se jave na razgovor sa doktorom, zainteresovanima se preporučuje da na sajtu
ordinacije pročitaju niz kratkih članaka o stresu koji će im dati osnovne informacije u vezi stresa.
Takođe im se preporučuje da pročitaju članak o autogenom treningu.

Doktor će svakoj osobi koja se javi za pomoć u vezi stresa pristupiti kao posebnoj individui i
truditi se da svakome pomogne, u zavisnosti od intenziteta stresa, od tipa ličnosti kojoj
pripadaju, od trenutnog duševnog stanja, od njihovih osećanja, od njihovog načina života i
stresnih situacija koje imaju, od njihovog načina reagovanja na događaje…

U vreme pandemije Covid 19, pojavili su se nova stresna stanja za mnoge ljude (strah od zaraze
i negativnog ishoda bolesti, oskudan društveni život, izolacija, neizvesnost u vezi budućnosti
itd.), a u periodu posle epidemije korone očekuje se da će veliki broj ljudi patiti od nesanice,
anksioznosti, napada panike, depresivnih simptoma i teškoća u prilagođavanju na promene
koje ih očekuju u budućnosti.

Napomena: Doktor se ne bavi stresovima koji su uzrokovani lošim partnerskim i bračnim
odnosima, kao i stresovima uzrokovanih drogom, alkoholom i drugim oblicima zavisnosti kao
što je na primer kockanje, zavisnost od video igara i drugo.