Poznato je da je autogeni trening jedna od najboljih metoda za jačanje ličnosti, u cilju zaštite od stresa. 

Autor autogenog treninga je nemački neuropsihijatar Johannes Heinrich Schultz, koji je počeo da primenjuje autogeni trening u svojoj medicinskoj praksi još 1928. godine. Do ideje za autogeni trening došao je ispitujući neke pojave u vezi sa hipnozom i autosugestiju koja je osnova hipnoze. Zaključio je da svaka osoba može sama,  pomoću autosugestije, izazvati kod sebe opuštanje napetih skeletnih mišića (to su poprečno-prugasti mišići koji uglavnom učestvuju u pokretima tela), kao i glatkih mišića (koji se nalaze u zidovima krvnih sudova; ako su ti mišići napeti, krvni sudovi se sužavaju, a ako su opušteni, krvni sudovi se šire i tada je protok krvi bolji).

Pomoću autosugestije se mogu postići pozitivni efekti na funkciju gotovo svih organa u telu, čime se postiže  opuštanje celog tela.

Opuštanje (relaksacija) napetih mišića i celog tela dovodi do poboljšanja psihičkog stanja i smanjenja stresa.

Posle Šulca se pojavio veliki broj njegovih sledbenika (psihijatara, lekara i psihologa) koji su nastavili da proučavaju autogeni trening (Šulcov učenik: lekar Hans  Lindeman, zatim, mnogi ruski autori, psihoanalitičar Prof. dr Vladimir Gruden, naš psiholog Milenko Vlajkov i mnogi drugi) i pokušali da ga unaprede. 

Kasnije su naučnici počeli da proučavaju efekte primene autogenog teninga (kao i joge) na ljudski organizam i na funkcije raznih organa, koristeći  laboratorijska ispitivanja i biofidbek aparate. 

Dr Damjanović je, pre nego što je odlučio da primeni autogeni trening na sebi, pomalo sumnjao u vrednost ove metode, koju je Svetska zdravstvena organizacija priznala kao zvaničnu psihoterapijsku metodu. Međutim, iskustva primenjena na sebi i rezultati koje je postigao, obučavajući ljude da redovno vežbaju autogeni trening, prevazišli su sva njegova očekivanja. 

Sa pacijentima doktor radi individualno. Kurs autogenog treninga traje 12 nedelja, što znači da pacijenti dolaze u našu ordinaciju jednom nedeljno u toku 12 nedelja i zajedno sa doktorom usvajaju predviđenih 6 vežbi. Svaki termin traje 45 minuta. 

Prva vežba je za opuštanje skeletnih mišića, druga vežba je za opuštanje glatkih mišića u krvnim sudovima, treća za regulaciju disanja, četvrta za regulaciju srčanog rada, peta za opuštanje i regulaciju rada svih organa u trbušnoj duplji i karlici, a šesta vežba je za mozak. 

Vežbe se rade u sedećim ili ležećim položajima i ne zahtevaju nikakvu specijalnu opremu ni specijalne uslove. Vežbanje u toku prve dve nedelje traje  2 minuta, 1-3 puta dnevno. Mnogi već posle 2 nedelje vežbanja primećuju da lako zaspe (posle vežbe koju rade neposredno pre spavanja) i da im je san znatno bolji.

Postepeno se povećava vreme vežbanja do najviše  8-10 minuta,  1-3 puta dnevno. Optimalno je vežbati 3 puta dnevno (na primer ujutru, popodne i pre spavanja). Dugogodišnji vežbači mogu vežbati i do 20 minuta.

Osim efekta opuštanja svih delova tela i psihe, kao i poboljšanja funkcije skoro svih organa u telu, ova metoda, kod redovnih vežbača, omogućuje i autoanalizu. Čim se u prvom terminu, uz pomoć doktora, nauči prva vežba, pacijenti počinju sa samostalnim vežbanjem kod kuće.

Preporučuje se svakodnevno vežbanje, praktično do duboke starosti. Iz dugogodišnjeg rada sa pacijentima vidljivo je da osobe koje su, uz  pomoć doktora, ovladale ovim vrlo jednostavnim vežbama, mogu znatno bolje od drugih da se bore sa svim životnim nevoljama i postižu iznenađujuće dobre uspehe u skoro svim oblastima života. Da bi se postigao uspeh u autogenom treningu, najvažnije je redovno vežbanje. Prekidanje sa vežbanjem, na neko vreme, događa se svakom ko trenira autogeni trening, ali je najvažnije da se ponovo vrati što redovnijim treninzima. To se događa i svima koji treniraju bilo kakvu sportsku, rekreativnu ili drugu aktivnost.

Kako na organizam deluje redovno vežbanje autogenog treninga?

Pre svega, deluje anksiolitički (smanjuje razne strahove u nama, uz smanjenje napetosti celog organizma), autoanalitički (omogućuje upoznavanje nekih nesvesnih delova sebe koji nas najčešće ometaju u raznim oblastima života ), omogućuje sazrevanje i jačanje ličnosti, povećava samopouzdanje, otkriva u osobi neke potencijale i kreativnost (koji su bili prikriveni), omogućava bolju kontrolu emocija, tolerantniji stav prema  raznim nepovoljnim pojavama u životu, koje su nas u prošlosti uznemiravale, izazivajući u nama negativne osećaje. Naučno je dokazano da poboljšava funkciju gotovo svih organa u telu.


Indikacije za primenu autogenog treninga
su mnogobrojne: osim zaštite od stresa kod zdravih ljudi, autogeni trening se primenjuje i u lečenju, pre svega psihosomatskih bolesti i psihosomatskih poremećaja (videti na sajtu ordinacije: najčešće telesne bolesti izazvane stresom…). 

Takođe, primenjuje se gotovo kod svih stanja kod kojih se javlja strah, zatim kod lakših neuroza i depresivnih poremećaja, nesanice, tenzionih glavobolja, raznih bolova,  hormonalnih poremećaja, povišenog krvnog pritiska, želudačnih tegoba, kolitisa, opstipacije, bronhijalne astme, reumatskih bolesti, koprivnjače, ekcema itd. Osobe koje su dugo uzimale anksiolitike i antidepresive često mogu nastaviti život bez lekova koje su godinama uzimali.

KURS RELAKSACIJE
Kurs relaksacije obuhvata prve tri vežbe autogenog treninga i traje 6 nedelja, što znači da pacijenti dolaze jednom nedeljno u toku 6 nedelja. Svaki termin traje 45 minuta.

Osobe koje završe kurs relaksacije mogu, ako žele, nastaviti da dolaze još 6 nedelja i završiti ceo kurs autogenog treninga.