Ordinacija se bavi dijagnostikom i lečenjem psiholoških i psihijatrijskih problema odraslih osoba, osim urgentnih stanja, zavisnosti od droge i težih slučajeva alkoholizma (ovakvi slučajevi najčešće zahtevaju bolničko lečenje i timski rad više stručnjaka).

U prvom razgovoru sa psihijatrom akcenat se stavlja na sagledavanje najvažnijih faktora koji su doveli do nastanka problema. Dalje se, po potrebi, nastavlja osnovna ili proširena dijagnostika i ako se pacijent složi sa planom lečenja, počinje se sa lečenjem.

Lečenje najčešće podrazumeva kombinovanu primenu lekova i individualnih psihoterapijskih metoda. Kod lakših problema ponekad je dovoljno nekoliko razgovora, bez potrebe davanja lekova.

Kod težih problema potrebno je duže vreme da bi se uz pomoć lekova, redovnih kontrola i psihoterapije, ponovo uspostavilo stanje psihičke ravnoteže. U zavisnosti od vrste i od težine poremećaja preporučuje se suportivna psihoterapija, analitički orijentisana psihoterapija, ili autogeni trening, najčešće jedanput nedeljno po 45 minuta. U mnogim slučajevima moguće je primeniti autogeni trening, jednu od proverenih psihoterapijskih metoda za jačanje ličnosti, koja se preporučuje i zdravim osobama, a naročito osobama pod stresom.

U radu sa pacijentima se strogo poštuju sva pravila struke, posebno pravilo da se ni na koji način ne sme naškoditi pacijentu i njegovim interesima.