Psihijatrijska ordinacija Anti-stres centar

Da li sam depresivan?
UPITNIK ZA DEPRESIJU

Upitnik sadrži dvadeset grupa konstatacija koje se odnose na naše zdravlje. Pri ispunjavanju upitnika treba odabrati samo jednu ponuđenu konstataciju, od nekoliko koje se nude (a,b,c,d…). Svakoj konstataciji odgovara određeni broj poena.

Kada popunite ceo upitnik, kliknite na dugme "Izračunaj broj poena".

Konstatacija 1

Konstatacija 2

Konstatacija 3

Konstatacija 4

Konstatacija 5

Konstatacija 6

Konstatacija 7

Konstatacija 8

Konstatacija 9

Konstatacija 10

Konstatacija 11

Konstatacija 12

Konstatacija 13

Konstatacija 14

Konstatacija 15

Konstatacija 16

Konstatacija 17

Konstatacija 18

Konstatacija 19

Konstatacija 20


Rezultati, koji se dobiju sabiranjem svih poena, su samo orijentacioni i ne mogu zameniti detaljan psihijatrijski pregled: