Lečenje najčešće podrazumeva kombinovanu primenu lekova i individualnih psihoterapijskih metoda. Kod lakših problema ponekad je dovoljno nekoliko razgovora, bez
potrebe davanja lekova. Kod težih problema potrebno je duže vreme da bi se uz pomoć lekova, redovnih kontrola i psihoterapije, ponovo uspostavilo stanje psihičke ravnoteže. U zavisnosti od vrste i od težine poremećaja preporučuje se suportivna psihoterapija, analitički orijentisana psihoterapija, ili autogeni trening, najčešće jedanput nedeljno po 45 minuta.

U radu sa pacijentima se strogo poštuju sva pravila struke, posebno pravilo da se ni na koji način ne sme naškoditi pacijentu i njegovim interesima.